Bạn đọc viết

An nhiên bớt nghĩ xấu, tránh kết luận hồ đồ

Khánh Hạ

Health+ | Cổ nhân có câu: Một nửa sự thật chưa phải là sự thật. Điều mắt thấy chưa chắc đã là đúng. Câu chuyện của Khổng Tử dưới đây như một lời lý giải vì sao cần kiềm chế cảm xúc, tránh đưa kết luận một cách vội vàng để sự thật được đúng là sự thật.