Kinh doanh - Tiêu dùng

Không GMP, doanh nghiệp TPCN Việt sẽ "sống mòn"

Minh Minh

Health+ | Chúng ta đã hội nhập sâu rộng hơn với thế giới, trong đó có TPP, ASEAN và nhiều hiệp định song phương và đa phương khác. Thế nên, nếu doanh nghiệp TPCN Việt không sớm áp dụng Thực hành sản xuất tốt (GMP) Thực phẩm chức năng thì doanh nghiệp dễ thua ngay trên sân nhà.