Trò chuyện

"Không có đường cùng, chỉ có con đường muốn đi mãi..."

Health+

Health+ | Trong đường cùng của bệnh tật, bà trở thành lương y. Trong ước mơ thoát nghèo, bà thành lập công ty với nhà máy tiêu chuẩn GMP, công suất 43 triệu tấn sản phẩm/năm.