Khỏe đẹp

Không chỉ để giải khát, uống đủ nước còn vì những điều này

Biết Tuốt

Health+ | Điều quan trọng cần lưu ý là mỗi người có nhu cầu uống nước và lượng nước cần uống khác nhau. Nước hay chất lỏng ở đây bao gồm nước lọc, nước trái cây, trà, nước từ các loại thực phẩm, soup, canh...