Thần kinh

Khoa học nói gì về tác dụng của thiền?

trinhtay

Health+ | Quan niệm phổ biến cho rằng thiền sẽ giúp bạn cảm thấy bình tĩnh hơn, cân bằng hơn, chịu ít tác động của căng thẳng hơn và cuối cùng là khỏe mạnh hơn. Nhưng khoa học nói gì về điều này?