Bệnh lây nhiễm

Khám phá ra bộ lọc không khí graphene có thể tự khử trùng hiệu quả

Biết Tuốt

Health+ | Các nhà khoa học đã phát triển một bộ lọc graphene khử trùng để “bẫy” vi sinh vật và các sản phẩm gây hại của chúng từ không khí rồi tiêu diệt. Thiết bị này sẽ vô cùng hữu ích trong bệnh viện và các cơ sở chăm sóc sức khỏe.