Khỏe đẹp

Răng khôn khi nào nên nhổ?

Lưu Hải

Thời điểm nhổ răng khôn tốt nhất là từ 18 đến 25 tuổi, khi chân răng hình thành được 2/3. Trên 35 tuổi nhổ răng khôn rất khó khăn, phải phẫu thuật.