Cộng đồng lên tiếng

Khi cơ quan quản lý làm doanh nghiệp “sướng”

Anh Nguyên

Health+ | Chuyện cơ quan quản lý gây “khó dễ” cho doanh nghiệp là điều “xưa như trái đất”. Tuy nhiên, mới đây Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế đã biết làm cho doanh nghiệp “sướng” thông qua dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 - cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm.