Văn hóa

Khẩu nghiệp - Họa từ miệng

Khánh Hạ

Health+ | Nhiều người thường cho rằng, nghiệp gặp phải là do các hành động của mình gây ra, mà không biết rằng, nghiệp tới từ cả thân, khẩu, ý - tức là, nghiệp đến từ cả hành động, lời nói và suy nghĩ. Khẩu nghiệp là một trong những nghiệp nặng nhất mà con người gây ra.