Bạn đọc viết

Vợ miễn phí, mối lo của ông chồng bảo hiểm

Tiểu Bắc

Health+ | Một ngày nọ, có dịp ngồi cùng chén chú chen anh với hai vợ chồng họ Khám, anh là Khám Văn Bảo Hiểm, chị là Khám Thị Miễn Phí, tôi mới hiểu hết được nỗi lòng của anh chị trong chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân.

Tin bài khác