Xã hội

Infographic: Các nước tôn vinh nhà giáo vào ngày nào?

Biết Tuốt

Health+ | Không chỉ ở Việt Nam, nhiều nước trên thế giới cũng tổ chức ngày nhà giáo để tôn vinh nghề dạy người cao quý này. Hãy cùng Health+ khám phá trong infographic dưới đây:
Infographic: Các nước tôn vinh nhà giáo vào ngày nào?
Khám phá ngày nhà giáo Việt Nam và ngày nhà giáo trên thế giới

Ngày Nhà giáo thế giới được tổ chức vào ngày 5/10 hàng năm, nhưng tại các quốc gia khác nhau cũng có Ngày Nhà giáo riêng. Ví dụ, Ngày Nhà giáo Việt Nam là 20/11, Ngày Nhà giáo Thai Lan là 16/1...

Infographic: Các nước tôn vinh nhà giáo vào ngày nào? - Ảnh 1

Nguồn gốc của Ngày Nhà giáo Việt Nam: Tổ chức Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục (FISE), trong đó Công đoàn giáo dục Việt Nam là một thành viên, trong kỳ họp năm 1958 đã lấy ngày 20/11 làm ngày "Quốc tế hiến chương các nhà giáo". Đến ngày 28/9/1982, theo quyết định 167-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng Việt Nam, ngày 20/11 chính thức trở thành Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Biết Tuốt H+