Bác sỹ ơi

Khắc phục đau bụng kinh bằng cách nào?

Khánh Hạ

Health+ | Cháu 17 tuổi đã có kinh được vài năm nay. Tuy nhiên, tháng nào cháu cũng bị những cơn đau bụng do hành kinh hành hạ. Cháu xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục những cơn đau khó chịu này? (Nguyễn Thị Văn – Hà Tĩnh).