Bạn đọc viết

Nghi án KFC và “cú lừa” khuyến mại móc túi khách hàng

Minh Minh

Health+ | Trong khoảng hơn 2 tháng, không biết đã có bao nhiêu khách hàng của KFC Việt Nam đã bị nhầm bởi “khuyến mại mập mờ” của công ty này.

Tin bài khác