Góc nhìn quản lý

Kêu trời vì… internet, mạng trực tuyến

Minh Minh

Health+ | Tháng này, ngànhy tế triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh, tiêm chủng rồi thanh toán bảo hiểm y tế. Nhưng cái thời đại internet này, lệ thuộc vào internet không khéo chết… dở!