Góc nhìn quản lý

Kêu trời vì… internet, mạng trực tuyến

Minh Minh

Health+ | Tháng này, ngànhy tế triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh, tiêm chủng rồi thanh toán bảo hiểm y tế. Nhưng cái thời đại internet này, lệ thuộc vào internet không khéo chết… dở!
Kêu trời vì… internet, mạng trực tuyến
Lệ thuộc vào internet không khéo... khổ doanh nghiệp

Nhưng vào đúng ngày họp Hội nghị trực truyến Triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế (16/3), bất ngờ kết nối mạng với nhiều dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 của Bộ Y tế gặp trục trặc.

Rồi những ngày sau đó, kết nối mạng với nhiều dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 của Bộ Y tế vẫn chưa ổn định trở lại khiến doanh nghiệp gặp vô vàn khó khăn trong việc thực hiện các giao dịch dịch vụ công với các cơ quan chức năng và các cơ quan này cũng không thể cung cấp dịch vụ kịp thời cho doanh nghiệp.

Nếu hỏi 1 số doanh nghiệp trong dịp này, có lẽ họ chỉ ước là vẫn thực hiện dịch vụ thủ công như trước đây: nộp bản giấy rồi cơ quan chức năng duyệt trên giấy cho… nhanh.

Phương Minh H+