Nghiên cứu - Sản xuất

Một số suy nghĩ về kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại và hiện đại hóa y học cổ truyền Việt Nam

Khánh Hạ

Health+ | LTS: Trong bài viết này, PGS.TS Lê Văn Truyền cho rằng, công nghiệp thực phẩm chức năng Việt Nam có một lợi thế rất lớn là kinh nghiệm của nền y học cổ truyền lâu đời của dân tộc và nguồn cây thuốc vô cùng phong phú đã được sử dụng hàng ngàn năm để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Các nhà nghiên cứu và sản xuất TPCN có thể rút ra những ý tưởng trong việc hiện đại hóa việc sử dụng dược thảo của Việt Nam để nghiên cứu, phát triển các TPCN phục vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng.