Trò chuyện

Kết hợp Đông - Tây y trong điều trị sỏi mật để mang lại hiệu quả

Vi Bùi

Health+ | Trong Tây y, việc điều trị sỏi mật còn gặp nhiều khó khăn khi thuốc làm tan sỏi không có hiệu quả với viên sỏi lớn, sỏi mật trong gan; Phương pháp phẫu thuật vẫn có nguy cơ biến chứng, tái phát sỏi… Đó là lý do rất nhiều chuyên gia coi trọng việc kết hợp Đông - Tây y trong điều trị sỏi mật.