góc HA HI

Kèn Vuvuzela & lạm bàn về cách cổ động của Việt Nam

Khánh Hạ

Health+ | Không có gì phải bàn cãi về nhiệt huyết của cổ động viên Việt Nam. Có lẽ phải được xếp vào nhóm những cổ động viên "nóng" nhất thế giới. Tuy nhiên, cách thức tổ chức cổ vũ thì hoàn toàn không tương xứng với đẳng cấp này.