Kinh doanh - Tiêu dùng

Vì sao Johnson & Johnson thu hồi gấp 33.000 lọ phấn rôm?

Biết Tuốt

Health+ | Vào tháng 10 vừa qua, Công ty Johnson & Johnson (J&J), nhà sản xuất phấn rôm hàng đầu thế giới, đã thu hồi một lô phấn rôm sau khi các cơ quan chức năng đã phát hiện có asbestos (amiang) trong ít nhất 1 lọ sản phẩm.