Điểm tin - Báo bạn

[Inforgraphics]: Dấu hiệu nhận biết sớm ung thư gan

Khánh Hạ

Ung thư gan khi phát hiện thì đã tiến triển nặng, khó điều trị và tỷ lệ tử vong cao. Tuy vậy ung thư gan được xem là dễ phòng tránh nhất bằng cách giảm tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ đã biết đối với bệnh này.