Thần kinh

Infographic: Rèn luyện não bộ để xóa bỏ các thói quen xấu

Vi Bùi

Health+ | Các thói quen, dù tốt hay xấu đều là những đường dẫn thần kinh đã ăn sâu vào não. Điều này khiến việc thay đổi các thói quen rất khó khăn, nhưng không có nghĩa là không thể!