Tâm thức

Infographic: Một số điều cần biết về lo lắng

Biết Tuốt

Health+ | Lo lắng là cảm thấy không thoải mái hoặc quá để tâm về một tình huống hoặc vấn đề nào đó. Với sự lo lắng quá mức, tâm trí và cơ thể của bạn có thể rơi vào tình trạng "quá tải", mệt mỏi.