Dinh dưỡng

Infographic: Không nên ăn gì khi muốn có thai?

Biết Tuốt

Health+ | Nếu muốn có thai, đậu thai dễ dàng, bạn cần chú ý nhiều hơn tới chế độ ăn. Dưới đây là 5 thực phẩm không nên ăn khi muốn có thai mà bạn cần lưu ý:
Infographic: Không nên ăn gì khi muốn có thai?
Bạn có biết thực phẩm không nên ăn khi muốn có thai?

Infographic: Không nên ăn gì khi muốn có thai? - Ảnh 1Không nên ăn gì khi muốn có thai: Nghệ vàng

Infographic: Không nên ăn gì khi muốn có thai? - Ảnh 2Không nên ăn gì khi muốn có thai: Đường stevia

Infographic: Không nên ăn gì khi muốn có thai? - Ảnh 3Không nên ăn gì khi muốn có thai: Đồ uống có cồn

Infographic: Không nên ăn gì khi muốn có thai? - Ảnh 4Không nên ăn gì khi muốn có thai: Sản phẩm từ sữa bò ít béo

Infographic: Không nên ăn gì khi muốn có thai? - Ảnh 5Không nên ăn gì khi muốn có thai: Soda

Biết Tuốt H+