Văn hóa

Infographic: 5 bộ phim hay về tuổi trưởng thành

Vi Bùi

Health+ | Những bộ phim về tuổi trưởng thành có thể giúp bạn nhìn lại quá trình lớn lên, học cách vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Tình cảm đầu đời trong những bộ phim này cũng thường được khai thác nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến bạn phải hoài niệm về quá trình trưởng thành của bản thân.