Thần kinh

Infographic: Vì sao bạn bị liệt mặt, méo miệng?

Biết Tuốt

Health+ | Liệt mặt Bell có thể phát triển đột ngột, hoặc phát triển dần dần trong khoảng thời gian 24 - 48 giờ khiến cho mặt bệnh nhân bị biến dạng và cản trở việc nói, nếm...