Khỏe đẹp

Cách chạy bộ tác động tới cơ thể của bạn

Biết Tuốt

Health+ | Kể từ giây phút đầu tiên, chạy bộ đã tác động không nhỏ tới từng tế bào, mạch máu và hormone trong cơ thể. Chúng tổng hòa với nhau để tạo ra các hiệu ứng đặc biệt cho thể chất và tâm trạng.