Dinh dưỡng

8 thực phẩm giúp tăng năng suất làm việc, học tập tại nhà

Vi Bùi

Health+ | Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, học sinh, sinh viên tại Hà Nội và một số tỉnh thành khác phải tạm dừng đến trường, chuyển qua học trực tuyến tại nhà. Tuy nhiên, học tập, làm việc tại nhà lại có một số điểm bất lợi nhất định, điển hình như bạn sẽ khó giữ tập trung, khó giữ được năng suất tốt nhất.