Tâm thức

12 suy nghĩ nhỏ nhặt thông thường lại kích hoạt sự lo lắng tệ hại

Biết Tuốt

Health+ | Những suy nghĩ dưới đây tưởng là nhỏ nhặt, nhưng chúng thực sự có thể gây lo lắng, stress cho bạn. Thay vì những suy nghĩ cực đoan, bạn hãy tích cực và lạc quan lên nhé!
12 suy nghĩ nhỏ nhặt thông thường lại kích hoạt sự lo lắng tệ hại
Suy nghĩ nhiều gây mệt mỏi, stress

Tìm hiểu những suy nghĩ có thể khiến bạn thêm lo lắng, stress trong infographic dưới đây:

12 suy nghĩ nhỏ nhặt thông thường lại kích hoạt sự lo lắng tệ hại - Ảnh 1

12 suy nghĩ nhỏ nhặt thông thường lại kích hoạt sự lo lắng tệ hại - Ảnh 2

12 suy nghĩ nhỏ nhặt thông thường lại kích hoạt sự lo lắng tệ hại - Ảnh 3

12 suy nghĩ nhỏ nhặt thông thường lại kích hoạt sự lo lắng tệ hại - Ảnh 4

12 suy nghĩ nhỏ nhặt thông thường lại kích hoạt sự lo lắng tệ hại - Ảnh 5

12 suy nghĩ nhỏ nhặt thông thường lại kích hoạt sự lo lắng tệ hại - Ảnh 6

12 suy nghĩ nhỏ nhặt thông thường lại kích hoạt sự lo lắng tệ hại - Ảnh 7

12 suy nghĩ nhỏ nhặt thông thường lại kích hoạt sự lo lắng tệ hại - Ảnh 8

12 suy nghĩ nhỏ nhặt thông thường lại kích hoạt sự lo lắng tệ hại - Ảnh 9

12 suy nghĩ nhỏ nhặt thông thường lại kích hoạt sự lo lắng tệ hại - Ảnh 10

12 suy nghĩ nhỏ nhặt thông thường lại kích hoạt sự lo lắng tệ hại - Ảnh 11

Biết Tuốt H+