Tim mạch

Tránh xa khói thuốc để bảo vệ tim mạch

Biết Tuốt

Health+ | Dù bạn không hút thuốc lá, nhưng sống cùng người hút thuốc lá hoặc làm việc trong môi trường nhiều khói thuốc cũng có thể làm tăng nguy cơ tăng huyết áp nguy hiểm.