Nghiên cứu - Sản xuất

Hướng đi mới: Sản xuất thuốc điều trị bệnh Parkinson từ cà chua

Vi Bùi

Health+ | Người bệnh Parkinson thường phải dùng thuốc điều trị để kiểm soát các triệu chứng run tay chân, cứng cơ bắp… Mới đây, các nhà khoa học đã đề xuất một hướng đi mới: Sản xuất thuốc điều trị bệnh từ cà chua để giảm giá thành thuốc.