Nội tiết

Hormone tăng trưởng có ảnh hưởng gì tới cơ thể?

Vi Bùi

Health+ | Nói tới hormone tăng trưởng, mọi người thường nghĩ tới vai trò của chúng trong các giai đoạn phát triển của trẻ nhỏ, đặc biệt là phát triển chiều cao. Tuy nhiên, hormone tăng trưởng có vai trò quan trọng tới sự phát triển, tái tạo các tế bào của bạn trong suốt cả cuộc đời.