Nghiên cứu - Sản xuất

Một hợp chất trong sữa mẹ có khả năng chống lại hại khuẩn

Biết Tuốt

Health+ | Các nhà nghiên cứu tại National Jewish Health và Đại học Iowa (Mỹ) đã xác định được một hợp chất trong sữa mẹ có thể chống lại nhiễm trùng do hại khuẩn, đồng thời tạo điều kiện cho phép lợi khuẩn phát triển mạnh.