Điểm tin - Báo bạn

Hơn 50% cơ sở sai phạm trong quản lý an toàn thực phẩm

Health+

Health+ | Những sai phạm trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm, nhất là lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản và phân bón là “tâm điểm” các ý kiến tại cuộc họp đánh giá quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, tổ chức ngày 5/3, tại Hà Nội.