Góc nhìn quản lý

Hội thảo quốc tế về thực phẩm chức năng

Minh Minh

Health+ | Với mục tiêu kết nối các diễn giả, nhà khoa học, nhà quản lý, đại diện doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thực phẩm chức năng cùng người tiêu dùng để tìm ra những cách thức để quản lý hiệu quả thực phẩm chức năng, Hội thảo quốc tế về thực phẩm chức năng sẽ được tổ chức vào cuối tháng 11/2018 tại Hà Nội.