Văn hóa

Giáo dục âm nhạc: Nâng cao "Kinh tế sáng tạo"

Anh Nguyên

Health+ | Đối với các dàn nhạc và nhà hát thuộc lĩnh vực nhạc cổ điển nói riêng và các dàn nhạc, nhà hát nói chung, việc thu hút một lượng công chúng đông đảo tới với các buổi hòa nhạc và có được những đối tượng khán giả mới luôn là một thách thức lớn.