Khỏe đẹp

Hội chứng nôn chu kỳ và cách đối phó?

Trần Lưu

Health+ | Hội chứng nôn chu kỳ (Cyclic vomiting syndrome - CVS) là tình trạng người bệnh cứ một chu kỳ tháng lại nôn 3 - 4 ngày hoặc nôn cả tuần trong một tháng, tháng sau lặp lại như tháng trước.