Trò chuyện

Hoa hậu, diễn viên Ngô Thu Trang: “Tỷ phú mà ốm yếu thì tiền kiếm được để làm gì?”

Health+

Health+ | (Health+) Một người có sức khoẻ có nghĩa rằng người đó đang là tỷ phú. Còn một người đã là tỷ phú rồi nếu ốm yếu, bệnh tật thì tiền có được cũng chỉ để chữa bệnh mà thôi...