Tim mạch

Hở van tim 3 lá 2/4 chỉ uống thuốc có được không hay phải phẫu thuật?

Nguyễn Hiệp

Health+ | Tôi bị hở van tim 3 lá 2/4, giãn tâm thất phải, chỉ uống thuốc điều trị có được không hay phải phẫu thuật?