Góc nhìn quản lý

Hỗ trợ kết nối tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm an toàn

Minh Minh

Health+ | Ngày 6/11, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị hỗ trợ kết nối tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm an toàn ngành Công Thương.