Trang chủ

Người dân vùng cá chết được hỗ trợ 100% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế

Đoàn Doan

Ngoài việc được hỗ trợ lãi suất vay vốn, ngân sách đóng mới tàu cá... người dân Hà Tĩnh bị ảnh hưởng bởi hải sản chết hàng loạt còn được hỗ trợ 100% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế trong thời gian một năm.