Nghiên cứu - Sản xuất

Nghiên cứu hiệu quả điều trị bệnh vẩy nến thông thường bằng kem Explag kết hợp uống methotrexate liều thấp (7.5mg/tuần)

Khánh Hạ

Health+ | LTS: Các nghiên cứu sản xuất hay thử nghiệm hiệu quả của thực phẩm chức năng đa phần ít được biết tới. Health+ sẽ lần lượt giới thiệu tới độc giả những nghiên cứu này của các viện nghiên cứu, các công ty hoặc các nghiên cứu thử nghiệm hiệu quả sản phẩm tại các bệnh viện.