Góc nhìn quản lý

Hiệp hội TPCN Việt Nam khuyến nghị sử dụng TPCN trong “đại dịch” COVID-19

Trần Linh

Health+ | Hưởng ứng Phong trào thi đua “Ngành Y tế chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19”, Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam vừa đưa ra các giải pháp để “chiến thắng đại dịch” COVID-19.