Kinh doanh - Tiêu dùng

Hiệp hội TPCN Việt Nam đồng hành cùng Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thùy Trang

Health+ | Ngày 27/11/2018, Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam (VAFF) và Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam (VACHE) đã thống nhất kế hoạch hành động và tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp hoạt động trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Hiệp hội TPCN Việt Nam đồng hành cùng Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Chủ tịch 2 Hiệp hội ký kết kế hoạch phối hợp (Ảnh: Nguyễn Hiệp H+)

Kế hoạch phối hợp hành động giữa 2 bên hội dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi bên, được pháp luật quy định đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ nhằm phát huy sức mạnh và hiệu quả hoạt động của mỗi bên, hướng tới thực hiện, hoàn thành mục tiêu chung, đẩy mạnh các hoạt động vì chất lượng an toàn thực phẩm, vì sức khỏe nhân dân, vì công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho nhân dân. 

Hiệp hội TPCN Việt Nam đồng hành cùng Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng - Ảnh 1Toàn cảnh buổi ký kết kế hoạch phối hợp hoạt động (Ảnh: Nguyễn Hiệp H+)

Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam sẽ cùng đồng hành với Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng để phát huy thế mạnh của 2 hội nhằm tăng cường công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng cũng như sử dụng thực phẩm chức năng (TPCN) với mục tiêu chiến lược hiểu đúng, làm đúng, dùng đúng vì sức khỏe của nhân dân; Nâng cao nhận thức và thực hành cho Hội viên Hiệp hội TPCN Việt Nam và Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam về lĩnh vực hoạt động của 2 hội; Tăng cường công tác xã hội hóa vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, thực phẩm chức năng và giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho nhân dân.

Sau khi ký kết kế hoạch phối hợp hoạt động, dưới sự lãnh đạo của 2 bên, các đơn vị của 2 hội sẽ tổ chức triển khai theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Nội dung phối hợp hoạt động gồm:

- Tổ chức các buổi tập huấn, hội thảo nhằm nâng cao hiểu biết về luật pháp, chuyên môn nghiệp vụ TPCN và giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho hội viên 2 hội;

- Vận động hội viên của 2 hội tích cực tham gia và công tác giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng gắn vào việc sử dụng TPCN an toàn, hiệu quả;

- Phối hợp hoạt động truyền thông về lĩnh vực TPCN và giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng một cách rộng rãi để mọi người hiểu đúng, làm đúng, dùng đúng TPCN nhằm tăng cường, bảo vệ sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật một cách tích cực, chủ động;

- Định kỳ 6 tháng 1 lần, 2 bên tổ chức họp đánh giá hoạt động, rút kinh nghiệm và trao đổi những công việc trọng tâm trong 6 tháng tới. Hàng năm, họp sơ kết tổng kết, có hình thức khen thưởng đối với các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thanh Tú - Nguyễn Hiệp H+