Xã hội

Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam và định hướng phát triển năm 2017

Vi Bùi

Health+ | Chuẩn bị bước sang năm 2017, Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam (VAFF) đã đưa ra một số hướng phát triển mới, trong đó tập trung vào 2 hướng phát triển là tăng cường phổ biến kiến thức về thực phẩm chức năng và phổ biến tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt sản xuất, nuôi trồng... cho các đơn vị.