Trò chuyện

Hiền Thục: Tôi sẽ không kết hôn lần nữa

Health+

Health+ | “Gái một con trông mòn con mắt”, điều này hoàn toàn đúng với trường hợp Hiền Thục. Bà mẹ một con này luôn tỏa sáng ở bất cứ nơi nào, kể cả trong đời thường lẫn trên sân khấu.