Huyết học

Một vài điều bạn cần biết trước khi đi hiến máu

Vi Bùi

Health+ | Hiến máu không chỉ giúp cứu sống người khác mà còn có thể cải thiện sức khỏe cho chính người đi hiến máu. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều người cần được truyền máu nhưng không được tiếp cận kịp thời với nguồn máu sạch.