Nghiên cứu - Sản xuất

Phần cuối: Hiện đại hóa và giữ gìn bản sắc y học cổ truyền

Khánh Hạ

Health+ | Hiện đại hóa y học cổ truyền là sử dụng kiến thức, công cụ và phương pháp luận nghiên cứu khoa học kỹ thuật hiện đại để tìm hiểu, chứng minh cơ sở khoa học của các nguyên lý, lý thuyết và phương pháp chữa bệnh, phòng bệnh, các vị thuốc, bài thuốc y học cổ truyền.