Cộng đồng lên tiếng

Hẹn gặp tại... bệnh viện

Health+

Health+ | Chuột cống mổ ra, ria đem làm lông mi giả cho quý bà ở tiệm thẩm mỹ, thịt chuột bán ngay ở làng, bán cho các hàng quán ở Bắc Ninh, làm các mâm cỗ do người Hà Nội đặt.