Tiêu hóa

Bạn có biết hệ tiêu hóa hoạt động như thế nào?

Vi Bùi

Health+ | Hiểu đơn giản, hệ tiêu hóa bao gồm tất cả các cơ quan giúp cơ thể tiêu hóa thức ăn. Các cơ quan này gao gồm thực quản, dạ dày, ruột non, đại tràng, tụy, gan và túi mật. Đã bao giờ bạn tự hỏi cơ thể làm thế nào để tiêu hóa hết các món bạn ăn hàng ngày?