Văn hóa

Hệ miễn dịch: "Chiến binh thầm lặng" giúp cơ thể tự phòng, chữa bệnh

Lê Tuyết

Health+ | Hệ thống miễn dịch giữ vai trò rất quan trọng trong việc tự bảo vệ sức khỏe của con người. Cuốc sách “Hệ miễn dịch: Khám phá cơ chế tự phòng chữa bệnh của cơ thể người” sẽ giúp bạn có những khái niệm cơ bản nhất về sự phức tạp của “vũ trụ hệ miễn dịch” bên trong.