Bệnh thường gặp

Hay thấy vết hằn khi đi tất: Cẩn thận với một số tình trạng sau

Vi Bùi

Health+ | Bạn có nhận thấy các vết hằn xuất hiện trên cổ chân khi đi tất? Rất nhiều người cho rằng các vết hằn này là bình thường, nhưng trên thực tế, đôi khi chúng lại có thể cảnh báo một số vấn đề sức khỏe.